Сдружение "Алианс за околна среда"

Сдружението е в обществена полза и представлява българските интереси чрез:Член на Българския информационен офис
по ЗН-ГМОСС

Member of the Bulgarian Information Office for
EO-GMES
   
Национално контактно лице за околна среда
и климатични промени

NCP for FP 7 Environment, incl. Climate Change
   
Интегрирана система за управление на
малки и средни предприятия
Integrated Management System for SME
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
   
Югоизточноевропейски български
изследователски и културен институт в Елванген
Southeast European Bulgarian Cultural Institute – “Methodius Center” in Ellwangen


Сдружението е член на българския клъстер за “Иновации и култура”НАГОРЕ